Ръководство за управление на Responsible Care®

| Прочетено: 1543  |  Фотогалерия

През 2019 г. Cefic ревизира своята Рамка за управление на Responsible Care® за Европа, което проправи пътя повече европейски производители на химикали да се присъединят към общността на Responsible Care®, като същевременно се повиши репутацията и доверието в индустрията.

Рамката за управление на Responsible Care® е Ръководство, обясняващо концепциите и цялостния подход. То е придружено от уеб инструмент за самооценка на Responsible Care, Въпросник с множество възможности за избор, достъпен на 18 езика. Тези инструменти подпомагат компаниите и националните асоциации чрез четирите нива на зрялост на прилагането на Responsible Care към непрекъснато усъвършенстване. Системата се основава на шестте елемента на Глобалната харта за Responsible Care, която благодарение на обединения ангажимент на 580 изпълнителни директори на химически компании допринася за хармонизиран подход на Responsible Care® на глобално ниво.

Фотогалерия