Партньори

Българската камара на химическата промишленост е активен партньор на министерства и агенции, работодателски и браншови организации, национално представените синдикални организации в бранша и подобни организации в Европейския съюз.

 

 

 

 

 • CEFIC - Европейският Съвет на химическата промишленост  е базирана в Брюксел организация, представляваща Европейската химическа промишленост.  Създадена през 1972 г., тя представлява 29 000 фирми, които произвеждат около  една четвърт  от световната химическа продукция  и осигуряват работни места за 1,2 милиона  души.

 

 • ECEG  - Европейската група на работодателите от химическата промишленост  e организация за социалната политика на Европейската химическа промишленост и групира Националните федерации на работодателите от химическата промишленост на 24 страни. ECEG представлява около 10 000 фирми от химическата промишленост с повече от 1 милион работещи в тях.  ECEG e партньор във фамилията от европейски организации на  CEFIC и си сътрудничи с    BUSINESSEUROPE  и други секторни Европейски организации на работодателите.
 • Industriall Europe

  "Европейският индустриален синдикат Industriall Europe е независима и демократична федерация, представляваща работниците от секторите метал, химикали, енергетика, минно дело, текстил, облекло и обувки и свързаните с тях други индустрии. Industriall Europe обединява и представлява 7,1 милиона работещи от 180 европейски синдикални организации в 38 държави и е член на Европейската конфедерация на синдикатите(ETUC). 

  Социалните партньори от европейската индустрия ECEG и Industriall Europe поддържат активен секторен социален диалог заедно и с подкрепата и участието на Европейската комисия.

   

   

Прочетено: 1