Българската камара на химическата промишленост

е създадена на 15 юли 1994 година от 40 български химически фирми на доброволна и професионална основа. БКХП представлява и защитава икономическите интереси на своите членове и на промишления сектор като цяло.

Новини Новини от бранша и международни новини

Семинар - 20 март

На 20 март т.г.  БКХП организира семинар с любезното съдействие на ЕнвиПроАдвайс ЕООД и  Солвей Соди АД.

Семинарът ще се проведе он-лайн от 14 до 16 часа...

Прочети още

Онлайн проучване за прилагането на Наредбата за ППЕУ

 

Включете се в проучването!

Българска стопанска камара и Българската камара на химическата промишленост канят заинтересованите фирми и...

Прочети още

Карта на проекти

Cefic официално стартира своята нова карта на проекти за нисковъглеродни технологии. Тази интерактивна карта с възможност за персонализиране показва проекти и инвестиции в нисковъглеродни...

Прочети още

На фокус

Климатичен неутралитет

Важното за Климатичен неутралитет

Прочети още

Устойчиво развитие

Важното за Устойчиво развитие

Прочети още

Работна сила

Важното за Работна сила

Прочети още

Становища, позиции, анализи

Важното за Становища, позиции, анализи

Прочети още

Членове

В Българската камара на химическата промишленост членуват водещи фирми