Българската камара на химическата промишленост

е създадена на 15 юли 1994 година от 40 български химически фирми на доброволна и професионална основа. БКХП представлява и защитава икономическите интереси на своите членове и на промишления сектор като цяло.

Новини Новини от бранша и международни новини

Проект LIFE WATEROIL- Лукой Нефтохим Бургас

Проектът се реализира съвместно от Лукойл Нефтохим Бургас АД, Община Бургас, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас и компания Eurovix като инициатива, подобряваща качеството на околната...

Прочети още

Конференция - 8 декември 2022

Българската камара на химическата промишленост участва като партньор на Българска стопанска камара в проект "Оценка на ефективността и ефикастността на прилагането на законодателството за...

Прочети още

Семинар 29 ноември 2022

На 30 ноември БКХП организира семинар с любезното съдействие на фирма ЕнвиПроАдвайс ЕООД и подкрепата на Агрополихим АД.

Бяха  представени темите:

промени в ЗООС и Севезо...
Прочети още

На фокус

Климатичен неутралитет

Важното за Климатичен неутралитет

Прочети още

Устойчиво развитие

Важното за Устойчиво развитие

Прочети още

Работна сила

Важното за Работна сила

Прочети още

Становища, позиции, анализи

Важното за Становища, позиции, анализи

Прочети още

Членове

В Българската камара на химическата промишленост членуват водещи фирми