Българската камара на химическата промишленост

е създадена на 15 юли 1994 година от 40 български химически фирми на доброволна и професионална основа. БКХП представлява и защитава икономическите интереси на своите членове и на промишления сектор като цяло.

Новини Новини от бранша и международни новини

Инвестиция в Свилоза АД

На 31.08.2023 г. в Свилоза АД, град Свищов се състоя тържественото откриване на „Инсталация за оползотворяване на отпадъчна биомаса за производство на топлинна и електрическа...

Прочети още

Анализ на практиките в ЕС и прилагането на изискванията на Наредбата за намаляването на употребата на определени пластмасови продукти за еднократна употреба

Текущият доклад обхваща анализ на практиките в ЕС и прилагането на изискванията (отчитане на проблемите) на Наредбата за намаляването на употребата на определени пластмасови продукти за...

Прочети още

ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА БЕ ТЕМА НА СРЕЩИ С БИЗНЕСА В СТ. ЗАГОРА И В. ТЪРНОВО

Срещи по проблемите на пластмасовите продукти за еднократна употреба проведе  Българската стопанска камара в Стара Загора и Велико Търново, на 22 и 23 юни т.г., в рамките на...

Прочети още

На фокус

Климатичен неутралитет

Важното за Климатичен неутралитет

Прочети още

Устойчиво развитие

Важното за Устойчиво развитие

Прочети още

Работна сила

Важното за Работна сила

Прочети още

Становища, позиции, анализи

Важното за Становища, позиции, анализи

Прочети още

Членове

В Българската камара на химическата промишленост членуват водещи фирми