Приключи проект „Активно стареене“ в сектор Химия

| Прочетено: 652  |  Фотогалерия

Проектът „Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа“  се изпълнява вече втора година съвместно с БСК и КНСБ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Сектор „Химия“ е един от 14-те икономически сектора, обхванати от проекта. Включиха се мениджъри и специалисти ЧР, ръководители на екипи, еколози, специалисти ЗБУТ, ментори  и др. от  пет компании.

В рамките на проекта бяха разработени Меморандум за сътрудничество и Браншова програма в областта на активното стареене и сътрудничеството между поколенията на работното място. Документите, разработени съвместно с НФТ „Химия и индустрия“ към КНСБ, бяха представени на проведена секторна среща в средата на миналата година.

През тази година  се тестваха  разработените наръчници и инструменти - за оценка на риска за здраве и безопасност на работното място, за факторите в работната среда, предпоставка за развитие на професионално изчерпване,  на  модел за описание, ергономия и дизайн на работното място, съобразен с потребностите на възрастта и др.

Участниците в проекта се включиха в „работилници за ментори“, „работилници за умения“ и в обучение за специфичните потребности и възможности на хора с хронични заболявания, за което бяха сертифицирани.

На 16 ноември се проведе заключителната секторна работна среща за обмяна на добри практики в областта на „активното стареене“. Участие взеха представители на химическите компании, част от проекта,  на БСК-НЦОК, както и на БКХП.

Своите добри практики споделиха Агрополихим АД, Солвей Соди АД и Свилоцел ЕАД.

Фотогалерия