Кръгла маса "Професионално образование в индустрията"

| Прочетено: 1  |  Фотогалерия

Темите за професионалното образоване и обучение, обезпечаването на необходимите кадри за индустрията, в т.ч. за химията и металургията, както и кариерното развитие безспорно са изключително актуални. Съществуващите проблеми вече са драстични и почти не намират решения.

Целта на проведената кръгла маса е не само да се изложи състоянието на професионалното образование и квалификацията на кадрите, а да се набележат и обсъдят проблемите и да се потърсят адекватни и навременни решения, които да бъдат адресирани към съответните институции. В тази връзка участие в кръглата маса взеха компетентни и отговорни представители на институциите, имащи отношение към темата – МОН, АЗ, НАПОО, както и директори на професионални гимназии.

Модератор  на събитието беше г-н Томчо Томов – Представител на БСК и ръководител на Националния център за оценка на компетенциите.

Състоянието на работната сила в секторите изложика проф.Пеловски – заместник-председател на БКХП и Политими Паунова – изпълнителен директор на БАМИ.

Своите добри практики, проблеми и предложения изложиха ръководители и мениджъри „Човешки ресурси“ на водещи компании от химията и металургията:

- КЦМ АД, Пловдив съвместно с Професионалната гимназия, Асеновград
- Оргахим АД, Русе
- Стомана Индъстри АД, Перник
- Аурубис България АД
- БАСФ България

Нормативната основа в сферата на професионалното образование и предстоящите промени бяха представени от Министерството на образованието и науката.

Г-жа Сеня Терзиева – заместник-ректор на ХТМУ, изложи опитът на университета в областта на кариерното ориентиране.

Като резултат на оживената дискусия направените изводи и предложения за нови политики и евентуални промени в законодателството ще бъдат обобщени и предоставени на съответните институции.

Фотогалерия