Доклад на Международния съвет на химическите асоциации (ICCA) за състоянието на Responsible Care за 2021 г.

| Прочетено: 1486  |  Фотогалерия

През декември 2021 г. Международният съвет на химическите асоциации (ICCA) публикува своя доклад за състоянието на Responsible Care за 2021 г.

 

Докладът представя:

  • Партньорството на ICCA с ключови заинтересовани страни на международно ниво, вкл. с Програмата на ООН за околната среда (UNEP), за подобряване на стабилното управление на химикалите чрез Стратегическия подход за международно управление на химикалите (SAICM);

  • Приносът на химическата промишленост в борбата срещу COVID-19, който демонстрира нейната устойчивост чрез промени в производствената дейност с цел производството на продукти, необходими за медицинска помощ - от дезинфектанти, фармацевтични продукти и биоциди до лични предпазни средства;

  • Дейностите на глобалната химическа индустрия за стимулиране и ускоряване на напредъка към 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН;

  • Дейностите на ICCA по изграждане на капацитет в прилагането на Responsible Care в глобален мащаб;

  • Глобалната харта на Responsible Care и процеса на отчитане на напредък чрез отчитането на ключови показатели за ефективност (KPI).

За повече информация относно дейностите на ICCA по управлението и укрепването на глобалната инициатива на световната химическа промишленост Responsible Care вижте тук.

Фотогалерия