Проект „Дигитални умения“

| Прочетено: 1094  |  Фотогалерия

БКХП участва в проекта на БСК за повишаване на дигиталните умения на заетите в индустрията.

Проектът, чието изпълнение стартира БСК, в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Конфедерацията на независимите синдикати в България има за цел повишаване на специфичните дигитални умения на работната сила в 16 икономически дейности/поддейности по КИД 2008

Проектът „Готови за дигитална трансформация чрез съвместни действия на социалните партньори за развитие на специфични дигитални умения на работната сила в предприятията“ се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, общият му бюджет е 2 028 390 лв., а периодът на изпълнение е от 1 декември 2021 г. до 30 юни 2023 г.

В рамките на проекта ще бъдат осъществени комплекс от дейности, които включват изследване на потребности от дигитални умения във всяка от 16-те икономически дейности, разработване на профили за дигитални умения по ключови длъжности, тестване на текущите дигитални умения на работната сила чрез разработени инструменти за оценка на компетенции и учебни програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения. Предвидено е обучение на над 500 заети лица за развитие на специфични дигитални умения според изискванията за съответната професия/длъжност.

Икономическите сектори, с които работи Камарата са:

  • Производство на основни химични вещества (код 20.1)
  • Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове (код 20.3)

Фотогалерия