БКХП подписа Декларацията от Антверпен

| Прочетено: 326  |  Фотогалерия

Декларацията призовава за "Индустриална сделка" – допълваща "Зелената сделка на ЕС" – като стратегически приоритет за следващия законодателен период на ЕС, за да спомогне създаването на бизнес обосновка за инвестиции и да се осъществи зелената трансформация тук в Европа. Декларацията е насочена към най-неотложните опасения по отношение на индустриалния пейзаж в Европа във времена, когато европейската промишленост е изправена пред най-тежкия икономически спад от десетилетие и намаляваща конкурентоспособност.

Този документ, също така подчертава силния ангажимент на промишлеността към Европа и нейната трансформация, като очертава неотложните нужди и решения на промишлеността, за да направи Европа конкурентоспособна и устойчива. Това е призив за съживяване на промишлената екосистема в Европа чрез укрепване на основните промишлени сектори и всички сектори и участници надолу по веригата за създаване на стойност и гарантиране на тяхната конкурентоспособност на фона на променящата се геополитика.

Декларацията от Антверпен и нейният призив за Европейска индустриална сделка отбеляза забележителен скок в подкрепата, като достигна 1000 поддръжници от бизнес лидери на компании, асоциации и синдикални организации, представляващи 25 сектора в цяла Европа, в историческа проява на единство , в.ч. и Българската камара на химическата промишленост.

Марко Менсинк, генерален директор на Ceфик, подчерта неотложността на ситуацията: „Бъдещето на Европа се прави с индустрията. Един общ европейски подход за индустриална сделка е от съществено значение. Днес 1000 организации са обединени в силния си призив за Европейска индустриална сделка, за прилагане на Зелената сделка, гаранция че индустрията остава конкурентоспособна в световен мащаб и за запазване на висококачествени работни места за европейски работници в Европа“.

Фотогалерия