Уебинар "Киберсигурност, тенденции и нововъведения"

| Прочетено: 778  |  Фотогалерия

Българската камара на химическата промишленост съвместно с компания   Диаматикс, специализирана в предоставянето на решения за киберсигурност, организира  уебинар на тема Европейски регулации и верига на доставки в сектор "Химическа промишленост", Киберсигурност, тенденции и нововъведения  - 11 май от 14 часа.

Съвременните технологии промениха индустриалния пейзаж, движейки ефективността, устойчивостта и достъпността като основни мотиви в Индустрия 4.0. Автоматизацията и роботиката доведоха до сливането на производствените мощности и инфраструктура с информационните системи. Освен всички предимства, организациите са изправени и пред необходимостта да защитят своите бизнес процеси от кибер нападения.  

Тези тенденции създадоха нуждата от адресирането им на международно ниво посредством регулаторна рамка. Директива за мрежова и информационна сигурност (NIS2) е законодателен пакет от мерки на ЕС, която има за цел да постигне по-високо ниво на киберустойчивост и реакция при инциденти в целия Съюз, включвайки различни индустрии в обхвата си - сред които и химическата промишленост. Като важна част от веригата на доставки в световен мащаб, секторът ще има пред себе си задачата, посредством различни технологии, процеси и политики да изпълнява регулациите

Темите, които ще се разгледат:
●     Основи и рамка на NIS2
●    Легалните аспекти на Директивата
●    Специфики при докладване на инциденти
●    Отговорности, възможни последствия, обучения
●    Мерките за управление на риска в киберсигурността
●    Примери и утвърдени практики

За кого е насочено?

Всички експерти, въвлечени в сферата на киберсигурността, законова целесъобразност, непрекъснатост на дейността – Изпълнителен директор, финансов директор, ИТ мениджър, административен директор.

Презентациите можете да намерите тук

Фотогалерия