Семинар "Европейска стратегия за устойчивост в областта на химикалите"

| Прочетено: 1597  |  Фотогалерия

На 24 март т.г Българската камара на химическата промишленост проведе онлайн семинар на тема „Европейска стратегия за устойчивост в областта на химикалите“.

Стратегията за устойчивост в областта на химикалите на ЕС (CSS) беше приета през октомври 2020 г., за да предостави нова дългосрочна визия за политиката в областта на химикалите в съответствие с целите на Зеления пакт на ЕС. Cefic възложи на независимата консултантска компания за икономически изследвания Ricardo Energy & Environment изготвянето на икономически анализ на въздействието на Стратегията върху химическата индустрия на ЕС.

Докладът за Фаза 1 на анализа, публикуван на 2 декември 2021 г., представя резултатите от въздействието на различни варианти на промени в Регламент CLP и прилагането на GRA, които са с най-значим ефект върху промишлеността.

Семинарът се фокусира върху:

  1. "Икономически анализ на въздействието на Стратегията на ЕС за устойчивост в областта на химикалите" – лектор Бланка Серано, директор Product Stewardship, Cefic;
  2. "Ревизия на Регламентите REACH и CLP - обхват и предизвикателства"лектор Първолета Лулева, ЕнвиПроАдвайс ЕООД.

 

Фотогалерия