Семинар „Зелена сделка за химическата промишленост, законодателство“

| Прочетено: 1603  |  Фотогалерия

На 27 октомври т.г. Българската камара на химическата промишленост проведе семинар на тема „Зелена сделка за химическата промишленост, законодателство“.

Семинарът е във връзка със Зеления пакт /Зелената Сделка/ - набор от политики,  предложени от Европейската комисия, които трябва да направят Европа климатично неутрална до 2050 г. и е продължение на  поредица  семинари за отговорна химическа промишленост на България, за плановете на ЕС за Зелената  Сделка и Климатично (въглеродно)  неутралната икономика, началото на които  поставихме през есента на миналата година.

            Семинарът се фокусира върху:

  • кръговата икономика и в частност индустриалната симбиоза (използване на отпадък от определени производства като ресурс за други) - възможности за оползотвораване, налични добри практики в международен план и в България;
  • пътят за създаване на въглеродно-неутрални продукти, намаляване на цялостното екологично въздействие през инвентаризация на емисии, оценка на жизнен цикъл (LCA), TCFD и др.;
  • отчетност и работа в Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО)

Интересът беше много голям. Участие взеха както представители на химически компании, така  и от други сектори - металургия, производство на цимент, консултански и логистични фирми, работодателски организации.

Семинарът се проведе в гр.София, Хотел  Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, зала Централ, както и онлайн чрез интернет базираната платформа за конферентни срещи www.zoom.us

 

Фотогалерия