Химията е лидер във водородната икономика

| Прочетено: 1716  |  Фотогалерия

Водородът е ключов фактор, който помага за постигането на целите на Европейската Зелена сделка и Европейския преход за чиста енергия. Водородът има няколко енергийни и неенергийни употреби, от съхраняване на възобновяема енергия до задвижване на тежък транспорт и като енергия и суровина в енергоемките отрасли, като например в стоманодобивния или химическия сектор.

Най-важното е, че водородът е благоприятен за климата, тъй като не се отделя никакъв въглероден диоксид, когато се използва. По този начин той предлага решение за декарбонизиране на индустриалните процеси и икономическите сектори, където намаляването на въглеродните емисии е едновременно спешно и трудно постижимо.

Последните данни на Европейската комисия показват, че химическата промишленост на ЕС се очаква да бъде един от индустриалните лидери в използването на чист водород.

Консумацията на чист водород в химическата промишленост на ЕС (с изключение при производството на амоняк и използването на енергия) се очаква да бъде около 270 000 тона / год. до 2026 г., изчислява Комисията. Това е повече от 50% от настоящата консумация на водород в химическата промишленост на ЕС. Заедно с производителите на амоняк се очаква химическият сектор да бъде един от промишлените шампиони на ЕС в използването на чист водород . Тези резултати са представени наскоро от Европейската комисия в Европейския форум за водорода (17-18 юни 2021 г.) и се основават на анализа на около 1052 конкретни инвестиционни проекта, представени в контекста на Европейския алианс за чист водород. Други сектори, които ще бъдат големи потребители на чист водород, включват рафиниране, производство на горива на базата на електричество и стоманодобив.

Освен това, производството на чист водород в Европа се очаква да достигне нивата от 9 млн. тона през 2030 г., много близо до производствената стойност, предвидена в Европейската стратегия за водорода, представена от Европейската комисия през юли 2020 г. Около 70% от прогнозираното производство се отнася до водород, получен чрез електролиза.

Алиансът ще установи инвестиционна програма и ще подкрепи разширяването на веригата за стойност на водорода в цяла Европа. Схема за индустрията прогнозира инвестиции от 430 милиарда евро до 2030 г. Това ще бъде важно и в контекста на новата Стратегия за интеграция на енергийните системи.

За повече информация вижте тук.

Изтеглете Общ преглед на събраните проекти от Европейския алианс за водород.

Фотогалерия