XXII-ро Общо събрание на БКХП

| Прочетено: 551  |  Фотогалерия

ХХII-то Общо събрание на Българска камара на химическата промишленост се проведе на 24 юни  2021 г. от 14 часа  в гр. София, зала “Централ” на хотел “Форум”, бул.”Цар Борис III” № 41.

 

Участваха представители на химическите компании, членове на Камарата. Гости бяха  г-н Димитър Бранков - заместник-председател на БСК и г-н Красимир Кръстев - председател на НФТ "Химия и индустрия" - КНСБ.

 

Проведена беше ползотворна дискусия. Избрани бяха нов Управителен съвет, председател на Камарата и нов Контролен съвет.

 

Проф. Йончо Пеловски – заместник -председател на УС на БКХП, направи  резюме/презентация  на отчетния доклад на Камарата за дейностите през периода юни 2020 г.- юни 2021 г. Представени бяха основните цели на БКХП, действащите международни проекти с участието на БКХП (RESPONSIBLE CARE – Отговорност и грижа и Национални асоциации - Cefic съвместни CSS Roadshow), проведените мероприятия за отчетния период, международното сътрудничество в рамките на Cefic, основните направления за развитие на социалния диалог и съвместните действия, по които има консенсус с прантьорите. Проф. Пеловски призова компаниите за активно участие в проекти, свързани със „зелената сделка“.

 

В своя доклад Г-н Илия Гергинов – председател на Контролния съвет отбеляза, че въпреки създалата се извънредна обстановка през изминалата година Камарата се е справила много добре с дистанционната форма за организация на работа и разпространение на информация.

 

Г-н Димитър Бранков - заместник-председател на БСК представи поздравителен адрес от името на г-н Радосвет Радев – председател на БСК и благодари за ползотворната съвместна дейност и сътрудничество.

 

Проф. Ботьо Захаринов, член на УС на Българска камара на химическата промишленост и на БСК, както и ръководител "Безопасност, екология и качество“ в Агрия АД,  и  засегна дейността на Комитета за условия на труд в Агрия АД, който работи перфектно в съответствие с всички нормативни актове и като резултат напълно се спазват редът и дисциплината, няма тежки заболявания и прекъсване на дейността, провежда се активна имунизация и др.

 

Г-н Николай Новачев –заместник главен инженер по развойната дейност в ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД, сподели от опита на компанията, че успешни са проектите с участие на държавата и предложи да се наблегне на съвместни проекти между няколко фирми, както и между фирми и работодателски организации. 

 

Г-н Красимир Кръстев –председател на НФТ "Химия и индустрия" – КНСБ  отбеляза, че през изминалата година, независимо от ситуацията, свързана с Covid-19, Камарата е била много активна в своята дейност – участие в мероприятия, изготвени материали, съвместна дейност по проект „Активно стареене“ и др. Отбеляза и създадената перфектна организация в предприятията за предпазване на хората от Covid- пандемията.

Фотогалерия