Нова цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове от поне 55% до 2030 г.

| Прочетено: 1230  |  Фотогалерия

Преговорните екипи на ЕС са постигнали временно политическо споразумение относно целта на ЕС за постигане на климатичен неутралитет до 2050 г., което поставя нова цел за намаляване на емисиите на парникови газове от поне 55% до 2030 г. спрямо 1990г.

Целта за постигане на климатичен неутралитет е част от Европейския закон за климата, който определя рамката на свързаното с климата законодателство на ЕС за следващите 30 години. ЕС е твърдо решен да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. и новата климатична цел потвърждава амбициозните цели на ЕС в световен мащаб.

Временното споразумение до 2030 г. дава приоритет на намаляването пред поглъщанията (carbon dioxide removal (CDR) на емисиите на въглероден диоксид. Други елементи на временното споразумение включват създаването на Европейски научен консултативен съвет по изменението на климата и поставянето на междинна климатична цел за 2040 г., ако е целесъобразно.

Временното споразумение също така поставя за цел ЕС да се стреми да постигне отрицателни емисии след 2050 г.

Временното политическо споразумение подлежи на одобрение от Съвета и Парламента, преди да премине през законодателните процедури по неговото приемане.

За повече информация вижте тук.

Фотогалерия