REACH има положително въздействие

| Прочетено: 610  |  Фотогалерия

Общоевропейското изискване за компаниите да получат разрешение от Европейската комисия, преди да използват вредни химикали е ускорило тяхното заместване и е намалило рисковете за здравето на хората и околната среда на разумна цена.

Според проучване на ECHA относно Социално-икономическото въздействие на разрешенията на REACH , изискването за разрешение е подтикнало компаниите да се откажат от употребата на вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC).

От 54 химикала, подлежащи на разрешение, употребата на почти половината е спряла изцяло в ЕС. Освен това прегледът на съществуващите разрешения показва, че дори когато употребата на някои химикали е продължила, обемите на употреба са намалели с 97%.

Когато замяната на вреден химикал все още не е осъществима, проучването изчислява, че ползите от обществото от разрешаването на употребата на SVHC са почти 20 пъти по-големи от останалите рискове за здравето. Ползите се отнасят до наличността на продукти и услуги, поддържането на бизнеса и работните места в рамките на ЕС.

За повече информация: https://echa.europa.eu/bg/-/reach-authorisation-has-positive-health-and-environmental-impacts

 

Фотогалерия