Бюлетини за безопасност на ICCA, CIA и Cefic свързани с Covid 19

| Прочетено: 1  |  Фотогалерия

Международният съвет на химическите асоциации -ICCA и британската химическа асоциация - CIA публикуваха бюлетини за безопасност свързани с рисковете при възстановяването на производството на временно спрени от експлоатация химически инсталации поради кризата с COVID 19.

Документът на ICCA Be Smart: Safe Restart („Бъдете разумни: безопасен рестарт“) подчертава значението на прегледа за безопасност преди пускането в експлоатация на обекти и очретава основните стъпки на прегледа.

Бюлетинът на CIA ‘Recovery’ P Phase for Operations in the COVID-19 Pandemic („ Фаза на „възстановяване“ на производството във време на пандемия на COVID 19“) допълва този на ICCA и обръща внимание на ролята на ръководството/ръководителя на обекта за улесняване на структурирания подход за управление на основните рискове във връзка с възстановяване на производствената дейност.

Европейският съвет на химическата промишленост (Cefic) разпространи сред своите членове кратка информация - Returning to work in Covid 19 times („Връщайки се на работа във времена на Covid 19“) относно практиките на големите корпорации и национални федерации-членове на Cefic за предотвратяване на разпространението на COVID19 на работно място. Бюлетинът съдържа обща информация за коронавируса, правила за защита на служителите, правила при отношения с доставчици, изпълнители и клиенти и външна и вътрешна комуникация. Като цяло практиките следват препоръките на СЗО и националните здравни изисквания в областта.

Фотогалерия