Нова Стратегия за химикалите

| Прочетено: 1967  |  Фотогалерия

На 14 октомври 2020 година Европейската комисия прие Стратегията на Европейския съюз за устойчивост в областта на химикалите.

Стратегията е първата стъпка към постигането на амбицията на ЕС за нулево замърсяване с цел осигуряване на нетоксична околна среда, обявена в Европейския зелен пакт. Стратегията ще стимулира иновациите за безопасни и устойчиви химикали и ще повиши защитата на човешкото здраве и околната среда от опасни химикали. Това включва забрана за употребата на най-вредните химикали в потребителски продукти като играчки, артикули за деца, козметични продукти, детергенти, материали, предназначени за контакт с храни, и текстил, освен ако не се докаже, че тя е от съществено значение за обществото, и гарантиране на по-безопасна и устойчива употреба на всички химикали.

Стратегията за устойчивост в областта на химикалите отчита изцяло основната роля на химикалите за благосъстоянието на хората и за екологичния и цифровия преход на европейската икономика и общество.

Фотогалерия