Ръководство на ICCA за докладване на резултатите от дейността на асоциациите

| Прочетено: 1  |  Фотогалерия

Ръководен документ за асоциациите, използващи онлайн инструмента на Ръководната група на Responsible Care (RCLG) на ICCA за докладване на ключовите показатели за ефективност, както и състоянието на прилагането на Глобалната харта на Responsible Care и Глобалната продуктова стратегия (GPS).

През 2008 г. Ръководната група на Responsible Care (RCLG) разработи електронна система за докладване на ключови показатели за ефективност (KPI), както и на информацията за прилагането на Responsible Care, събирана преди това чрез проучването на RCLG. Очаква се членовете на RCLG да докладват ежегодно върху нужните параметри. Целта на събирането на тази информация е:

• Осигуряване на картина за действителното състояние по избрани показатели в областта на ЗБОС в компаниите, участващи в Responsible Care

• Осигуряване на средства за измерване на прогреса спрямо целите на Глобалната харта на Responsible Care

• Осигуряване на средства за измерване на прогреса спрямо целите на Глобалната продуктова стратегия (GPS) на ICCA.

Фотогалерия