Секторна кръгла маса по проект „Дигитални умения“

| Прочетено: 520  |  Фотогалерия

На 27 април т.г. се проведе кръгла маса за представяне и обсъждане на резултатите от изследването и анализа на потребностите от дигитални умения на работната сила в двете икономически дейности по КИД 2008, обект на проекта:

 

  • 20.1 „Производство на основни химични вещества“ и
  • 20.3 „Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове“

Участваха представители на химическите компании от двата сектора, ангажирани в проекта, БКХП, БСК, ХТМУ и НФТ „Химия и индустрия“-КНСБ

Представени бяха анализите за секторите и използваните инструменти за изготвянето им, в т.ч. идентифицираните ключови длъжности,  резултатите от търсенето и предлагането на дигитални умения на работната сила в секторите, както и направените изводи и препоръки.

 

Фотогалерия