SusChem и ISC3 подписват Меморандум за разбирателство за насърчаване на устойчивата химия

| Прочетено: 1  |  Фотогалерия

Европейската технологична платформа за устойчива химия (SusChem) и Международният център за сътрудничество в областта на устойчивата химия (ISC3) подписаха ново споразумение за сътрудничество за насърчаване на общата им мисия за развитие на устойчива химия на европейско и световно равнище по време на заседание на Съвета на SusChem на 14 март 2019 г. в Брюксел.

Меморандумът за разбирателство (MoU) очертава ролята на двете организации и предлага дългосрочно сътрудничество в следните области:

  • разработване на научноизследователска програма,
  • насърчаване на авангардни иновации,
  • развитие на уменията и образованието,
  • диалози със заинтересованите страни относно устойчивата химия.

    Чрез това споразумение и двете страни се стремят да максимизират въздействието от съответните дейности, да надграждат синергиите и взаимното допълване и да създадат добавена стойност за своите членове.

    Виж повече информация.

Фотогалерия