Проектът „Оценка на компетенциите на работната сила по браншове е региони“ в сектор Химия продължава

| Прочетено: 1  |  Фотогалерия

Секторният консултативен съвет „Химическа промишленост“ навърши 2 години от създаването си.

 

На 1 декември 2011 година бе създаден СКС „Химическа промишленост“ с членове представители на водещи химически компании, двата синдиката, ХТМУ и НАПОО. През изминалия двегодишен период в сектора се извърши мащабна дейност - привлечени бяха 11 пилотни предприятия, проведоха се обучения, консултации и анкетни проучвания, разработен бе Секторен модел на компетенциите, включващ 20 ключови длъжности с разписани компетенции. Изготви се и Секторен анализ за оценка на компетенциите на работната сила в химическата промишленост в три поредни години.

През 2014 предстои разширяване на секторния модел с 5 нови ключови длъжности и разработка на секторен модел на професии. Това предполага и включването на нови пилотни предприятия в проекта и такива вече има – Континвест ООД и Химкомплект Инженеринг АД – организацията, участвала в проектирането и изграждането на структуроопределящите за бранша предприятия, очаква се присъединяването и на други. Секторният анализ ще се актуализила с акцент още повече върху проблемите на работната сила – образование, професия, липса на кадри и т.н. И тъй като данните в тази област са твърде малко и недостатъчни, разчита се на помощтта и съдействието на предприятията за набиране на необходимата информация. Предвиждат се още обучения, консултации и анкетни проучвания.

Това, което се очаква, предвид създадения вече капацитет на секторно ниво, е повече инициативност, мерки и мероприятия в рамките на камарата, предложения за законодателни промени, по-тясна връзка с професионалните гимназии и висши училища, разширяване обхвата на дейностите чрез включване на нови хора, в т.ч. студенти и преподаватели, участие на още предприятия, а не само на пилотните и др.

Секторният консултативен съвет „Химическа промишленост“ остава постоянно действащ орган, който ще приема и утвърждава дейностите по проекта в сектора. Предстои повишаване на капацитета му чрез разширяване на състава с участие на представители на МОМН и водещи за сектора компании.

Фотогалерия