Заседание на СКС "Химическа промишленост"

| Прочетено: 1  |  Фотогалерия

На 3 април 2013 година се проведе неприсъствено заседание на СКС "Химическа промишленост" на което беше приет Доклад с предложение за определяне на нови 10 ключови длъжности на Етап 2 от разработването на секторния модел за сектор Химия.

По представения Доклад, разработен от секторния консултант КПМГ "Адвайзъри Груп" ЕООД, бяха изготвени експертни становища от г-жа Сеня Терзиева - заместник ректор на ХТМУ, г-жа Янка Василева - главен експерт в НАПОО и г-жа Весела Козлева - заместник директор на  "Зебра"АД.

Фотогалерия