XXV-то Общо събрание на БКХП

| Прочетено: 89  |  Фотогалерия

На 20 юни  2024 г. от 14 часа  в гр. София, зала “Форум ” на хотел “Форум”, бул.”Цар Борис III” № 41 ще се проведе XXV-то   Общо събрание на  Българската камара на химическата промишленост.

Регистрацията  на участниците ще започне от 13 ч. и 30 мин. в деня на събранието. При липса на кворум събранието ще се проведе  от 15 часа на същия ден.

Дневният ред включва обсъждане и приемане на отчетните доклади на Управителния съвет и Контролния съвет за 2023 година, избор на Управителен съвет, Контролен съвет и Председател на камарата и др. Материалите по точките от дневния ред са на разположение в офиса на Камарата – бул.Ал.Стамболийски, 205, ет.6.

Управителният съвет на Българската камара на химическата  промишленост най – учтиво ви кани да вземете участие в XXV-то   Общо събрание на Камарата.

Имаме удоволствието да поканим Вас и  други представители на ръководството на фирмата както и Ваши експерти, участвуващи в проектите и дейностите, реализирани от Камарата и да допринесете за   провеждане на отговорна, целенасочена и прагматична дискусия.

Фотогалерия