Работна среща МРЗ - съвместно с БАМИ и БСК

| Прочетено: 80  |  Фотогалерия

ДИРЕКТИВАТА (ЕС) 2022/2041 ОТНОСНО АДЕКВАТНИТЕ МИНИМАЛНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ В ЕС се обсъжда от Националния съвет за тристранно сътрудничество към МС. Законодателният акт установява критерии за адекватност на приетите минимални работни заплати, насърчава колективното договаряне за определянето на заплатите и ефективен достъп до защита на минималната работна заплата за работниците, имащи това право. Консултациите трябва да приключат до м.септември т.г., тъй-като крайният срок за транспониране в страните е  15 ноември 2024 г.   

Участието на браншовите структури в социалното партньорство на национално ниво се осъществява чрез упълномощаване на една от признатите на това ниво работодателски организации. За металургичната и химическа промишленост, представлявани от БАМИ и БКХП, такава организация е БСК. В нейно лице намираме професионална подкрепа и съдействие. Чрез участието на БСК в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) към МС се защитават интересите на представлявания  бизнес, включително и по законодателните промени. Сега се работи по Директивата за МРЗ и предложението на КНСБ за промени в КТ при нейното транспониране, което има отношение към нашите сектори.

За да продължи работата по този въпрос, БАМИ и БКХП организират съвместна среща  на  експерти от предприятията-членове, с  участието на г-жа Мария Минева – заместник-председател на БСК и член на НСТС към МС. Ще се направи преглед и обсъждане на двата документа, с оглед подготовка на общо становище и предложения по тях.

Събитието се организираме в хибриден вариант на 10 април (сряда) 2024 г. от 10.30 часа в София, сградата на Нипроруда АД, бул. Ал. Стамболийски № 205, сграда Б, зала II етаж. 

 

Фотогалерия