Заключителна конференция проект „Оценка на ефективността и ефикасността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и предложения за подобряване“ /BG05SFOP001-2.025-0204/

| Прочетено: 212  |  Фотогалерия

Уважаеми дами и господа,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на заключителна конференция  по проект „Оценка на ефективността и ефикасността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и предложения за подобряване“ /BG05SFOP001-2.025-0204/, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Проектът се осъществява съвместно от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) и Българска камара на химическата промишленост (БКХП).

 

Конференцията ще се проведе на 28 ноември 2023 г., от 10 до 13 часа, в зала „Кеплер-452Б“, в ЦУМ – София.

 

Основна тема по време на конференцията ще бъдат пластмасовите продукти за еднократна употреба, приложението на съответното законодателство и споделяне на европейския опит, който проучихме в рамките на проекта.

 

Ще засегнем теми, като организациите по оползотворяване, прилагането на разширената отговорност на производителите, прилагането на изискванията на Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

 

В заключителната дискусия ще обсъдим и препоръки за промени и мерки за подобряване на изискванията на законодателството в тази област.

 

Ще се радваме на участие на представители на засегнатия бизнес, граждански организации и държавната администрация.

 

Молим за Вашите регистрации до 24 ноември ТУК !

 

За контакт: 02 93 209 21; 02 93 209 33; v.dimitrov@bia-bg.com; martin@bia-bg.com.

 

П Р О Г Р А М А /проект/

 

28 ноември 2023 г., ЦУМ - зала „Кеплер-452Б

/София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 2/

 

 

  9.30 – 10:00 ч

Регистрация на участниците

 

10.00 – 10:15 ч

 

Откриване на семинара и приветствие от ръководствата на Българска стопанска камара (БСК) и Българска камара на химическата промишленост (БКХП)

 

10:15 – 10:45 ч

 

Докладването за прилагане на наредбата и напредъка на дискусията по проекта на регламент за пластмасовите опаковки и отпадъците от тях

Представител на Министерството на околната среда и водите (МОСВ)

 

10:45 – 11:15 ч

Представяне на резултатите от дейностите по проект „Оценка на ефективността и ефикасността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба

Владимир Димитров, БСК

 

11.15 – 11.20 ч.

Въпроси и отговори

 

11.20 – 11:50 ч

 

Представяне на анализ на практиките по прилагане на Директивата за ППЕУ в европейски страни

Илияна Павлова, БСК

 

11:50 – 12:00 ч.

Пластик Пакт България

Яна Иванова, Сдружение „Храни и напитки“

 

12.00 – 12.10 ч.

Въпроси и отговори

 

12:10 – 13:00 ч.

 

 

Дискусия – Предложения за промяна и подобряване

Прилагане на изискванията на Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

Модератори 

Ренета Копанданова (БКХП) и Владимир Димитров, БСК

13.00 – 13:45 ч

Двустранни разговори и лек бюфет

 

Фотогалерия