ПРОВЕДЕ СЕ СРЕЩА С ЕКИПА НА ЗАМ.-МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

| Прочетено: 359  |  Фотогалерия

На 19 октомври, екипът на БСК за управление на  проект „Оценка на ефективността и ефикасността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и предложения за подобряване“ по Оперативна програма „Добро управление“ (дог. № BG05SFOP001-2.025-0204-С01 от 12.08.2022 г.), се срещна с г-н Николай Сиджимов - заместник-министъра на околната среда и водите, и експерти от Министерството.

В срещата взеха участие и представители и Българската камара на химическата промишленост (партньори по проекта), както и на неправителствената организация „За земята“. 

По време на срещата беше направен преглед на дейностите по проекта до този момент, както и на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба.          

Представителите на Българската стопанска камара представиха редица коментари, свързани с Наредбата за намаляването на употребата на определени пластмасови продукти за еднократна употреба, за нейното приложение, за обратната връзка от заинтересовани страни по време на проведените срещи по проекта, за възможностите и нуждата от подобрение на нормативната уредба и нуждата от указания за по-добро прилагане. 

Участниците бяха информирани за извършения анализ на практиките в други европейски страни при прилагането на Директивата за ППЕУ, който се очаква да се публикува съвсем скоро. Беше отправена и предварителна покана и за предстоящата заключителна конференция по проекта, която ще се състои на 21 ноември 2023 г., в София.

Фотогалерия