XXIV -то Общо събрание на БКХП

| Прочетено: 326  |  Фотогалерия

Управителният съвет на Българската камара на химическата промишленост  кани компаниите, членове на Камарата,   за  участие в ХХIV-то Общо събрание.

Събранието ще се проведе на 15 юни  2023 г. от 14 часа  в гр. София, зала “Форум ” на хотел “Форум”, бул.”Цар Борис III № 41.

Дневният ред включва обсъждане и приемане на отчетните доклади на Управителния съвет и Контролния съвет за 2022 година, бюджет за 2023 г. и др. Материалите по точките от дневния ред са на разположение в офиса на Камарата – бул.Ал.Стамболийски, 205, ет.6.

Обявата за свикване на Общото събрание е публикувана на стр.48 на брой 31/07.04.2023 г. на Държавен вестник

Фотогалерия