Уебинар PFAS REACH Ограничения и FPP4EU

| Прочетено: 761  |  Фотогалерия

На 16 май т.г.- вторник,  Българската камара на химическата промишленост  организира уебинар с подкрепата на Сефик и съдействието на Солвей Соди АД  на тема  PFAS REACH Ограничения и FPP4EU

 На 7 февруари Европейската агенция по химикалите (ECHA) публикува предложението за ограничаване на PFAS. Предложението вече е в ръцете на научните комитети на ECHA за оценка на риска (RAC) и за социално-икономически анализ (SEAC), за да го обсъдят и да предоставят своите експертни становища. Обществената консултация на ECHA относно ограничението започна на 22 март с краен срок за коментари 25 септември 2023 г.

Патриша Муньос, мениджър на секторна група на FluoroProducts за Европа (FPP4EU) на Cefic, посветена на PFAS, ще предостави общ преглед на приложенията на PFAS в ЕС и предложението за ограничаване на PFAS. Тя ще опише структурата и инициативите на FPP4EU, както и ще даде насоки за компаниите да идентифицират своите употреби на PFAS и да участват в обществената консултация на ECHA. 


Час: 13-14 часа
Лектор: Патрисия Муньос, мениджър на секторна група FPP4EU на СЕФИК

  • Дефиниция на PFAS и приложения на PFAS
  • Кои сме ние
  • Универсално PFAS ограничение
  • FPP4EU Документ за позиция
  • Призив за действие

Фотогалерия