Награди Responsible Care® 2022 г.

| Прочетено: 1225  |  Фотогалерия

Започна набирането на предложения за европейските награди Responsible Care за 2022 г. за изключителна и иновативна работа сред химическите компании и федерации по пътя им към безопасно управление на химикалите и висока производителност.

Тази година европейските награди Responsible Care ще бъдат използвани като средство за споделяне на усилията на химическата промишленост за подкрепа на непосредствените нужди на ежедневния живот на народа на Украйна и за смекчаване на дългосрочните неблагоприятни последици от енергийната криза върху устойчива европейска икономика. Целта на програмата за награди тази година e да се покажат всички валидни номинации в онлайн галерия.

Ще бъдат номинирани проекти в двете категории:

  • Подкрепа на хуманитарните усилия

Инициативи, които предлагат хуманитарна помощ на засегнати хора в Украйна, както и на бежанци и хора в нужда в съседни страни. Това включва например директни дарения, предоставяне на временно жилище и логистика, подпомагане на шофьорите с храна, напитки и съоръжения за почивка, административна подкрепа, улесняване на достъпа до храна, чиста вода, лекарства и медицинско оборудване, облекло, хигиена, психосоциална подкрепа и др.

  • Стремеж към ефективност на ресурсите

Инициативи, които допринасят за ефективно използване на ресурсите, неутралност по отношение на климата и кръговата икономика в Европа, с фокус върху намаляването на стратегическата зависимост и увеличаването на диверсификацията на веригата за доставки на енергия и суровини.

Предварително обявеният краен срок за подаване на предложенията е 30 юни 2022 г. като се предвижда той да бъде удължен с две седмици, а победителите да бъдат обявени през м. октомври 2022 г.

Обща информация, формуляр и указания за кандидатстване.

Фотогалерия