Инициативи на Cefic

| Прочетено: 1596  |  Фотогалерия

Cefic стартира две важни инициативи - Мрежа за бъдеща химия (Future Chemistry Network) и издаването на бюлетина ChemistryCan, който ще бъде основната платформа за обмен на идеи с общността в тази нова Мрежа.

Поканени да се присъединят към Мрежата са всички с интереси в областта на устойчивата химия, на които тя ще даде възможност за обмяна на опит, споделяне на идеи и намиране на решения, които имат потенциал да бъдат приложени в европейски мащаб.

Регистриралите се получават:

  • тримесечен бюлетин ChemistryCan, който обхваща различни теми за бъдещето на химията всяко тримесечие. Първото издание ще бъде пуснато през април. Част от бюлетина е мнение за устойчивата химия - може би вие самите бихте се заинтересували да бъдете представени ?!
  • двуседмичен бюлетин ChemistryMatters, който обхваща всички действия, които химическата индустрия предприема за постигане на амбициите на Зелената сделка.
  • покани за интерактивни събития, дигитални диалози по политически теми на ЕС, работни срещи за индикатори за устойчиво развитие и други събития, свързани с теми за бъдещата химия.

Повече информация с линк за регистрация може да намерите тук.

Фотогалерия