Източници на финансиране от ЕС

| Прочетено: 1898  |  Фотогалерия

Cefic издаде актуализирани насоки за „Източници на финансиране от ЕС за научни изследвания и иновации“, чиято цел е да помогне на компаниите да идентифицират съответните източници на финансиране в областта.

Това ще позволи на дружествата да съпоставят конкретна област на изследване на определено ниво на технологично развитие с по-адекватен инструмент за финансиране. Няколко програми и инструменти за научноизследователска и развойна дейност в Европа осигуряват средства за разработване на проекти, обхващащи всички нива на технологична готовност (TRL) от нововъзникващи технологии до демонстрационни и първи по рода си (прототипни) инсталации.

Инструментите са категоризирани като:

  • „Инструменти на Horizon Europe“
  • „Други европейски инструменти“ и
  • „Инструменти, поддържани от държавите-членки“.

За повече информация вижте приложения документ.

Фотогалерия