Бюлетин на Cefic по Responsible Care

| Прочетено: 1472  |  Фотогалерия

Cefic обяви публикуването на своя бюлетин с обобщени данни за ключовите показатели за ефективност (КПЕ) на европейската химическа промишленост по Reponsible Care за 2018 г. - CEFIC RESPONSIBLE CARE® KEY PERFORMANCE INDICATORS – 2018.

Данните отчитат цялостно стабилизиране в областите на отчитане, включително заетите в химическия сектор, общите емисии във въздуха и емисиите във водата. За последните 10 години почти всички КПЕ отчитат значително намаляване на стойностите, включително серен диоксид във въздуха с 62%, химическа потребленост от кислород с 30%, азотни оксиди във въздуха с 29% и емисии на фосфор във водите с 29%.

За повече информация вижте приложената версия в pdf

Фотогалерия