Носители на наградите Responsible Care® 2020

| Прочетено: 954  |  Фотогалерия

16 химически компании и федерации в цяла Европа бяха удостоени с наградите Responsible Care® за 2020 г. за техния глобален отговор в борбата с пандемията COVID-19. Европейските награди за Responsible Care® за 2020 г. „Грижа във времена на COVID-19 “ признаха техните усилия да поддържат функционирането на критичните вериги за доставки, да защитават работниците и работните места и да подкрепят нашите общности в безпрецедентни времена.

Категория 1: Поддържане и преустройство на производствените линии

 • Chemi-Pharm AS за „Поддържане и промяна на производствения процес“, която използва цифрови инструменти за стимулиране на процесите и машинните операции и за преобразуване на производствената дейност от една в три работни смени.
 • „Perstorp Health Care Aid“ на Perstorp Group за бързото преобразуване на нова продуктова линия за производство на дезинфектанти и за предлагането им на здравни институции на себестойност в Швеция.
 • PKN ORLEN S.A за „Стартиране на линия за производството на течни средства за дезинфекция на ръце“, която бързо преобразува производствената си линия за производство на течен дезинфектант за ръце с цел укрепване на санитарната безопасност в страната.
 • Sekab BioFuels & Chemicals AB за „Производство на дезинфектант за ръце и повърхности“ за преход към производството и доставката на дезинфектант за ръце и повърхности в здравеопазването, центрове за медицински и други грижи за възрастни хора с помощта на нови компании по веригата на стойността и в координация с държавните органи.

Категория 2: Защита на работното място и хората

 • Covestro AG за инициативата „Ние сме 1: особено по време на пандемията“, която използва широк спектър от мерки за здраве и безопасност, не само за служителите, но и за техните семейства, съседни общности и партньорски компании.
 • Dow Chemicals Europe SA за нейната „Програма Dow COVID-19 и план за връщане на работното място“, които включват впечатляващ план за връщане към работата, реализиран по структуриран начин във всички европейски производствени обекти и офиси с участието на ключовите заинтересовани страни. Беше подчертана и текущата комуникация на най-добрите практики.
 • Grupo Juste за „Действаме бързо за една и съща цел: Заедно срещу COVID-19“ за бързите действия, предприети за осигуряване на здравето и безопасността на служителите по време на работното време и извън него.
 • VCI за „Платформата VCI: аварийно снабдяване на дезинфектанти“, виртуална пазарна платформа за създаване на нови вериги за доставки с цел бързо доставяне на дезинфектанти на медицински и социални заведения в Германия.
 • СПЕЦИАЛНА ПОХВАЛА: Bracco Imaging spa за „Bracco полага грижи във времена на COVID-19”за нейната бърза реакция за защита, споделяне на информация и обучение на служителите. Предприеха се дейности като дистанционно обучение в училищата, подготовка на кутии за обяд и дарения.

Категория 3: Подкрепа на общността

 • Bayer AG за инициативата „Срещу COVID-19 по-силни заедно“, която включва впечатляващ глобален отговор за борба срещу COVID-19 с помощта на стратегия от пет стълба: осведоменост, защита, смекчаване, лечение и научни изследвания.
 • Grupa Azoty Zaklady Azotowe Kedzierzyn S.A. за нейната „Подкрепа за борба срещу COVID-19“, която включваше впечатляващо участие на местните жители за подобряване на безопасността и предотвратяване на разпространението на пандемията.
 • Grupo Juste за „Обединяване на усилията, разпространяване на ангажираността и спестяване на време срещу COVID-19“, която модифицира производствените линии с цел производството на хидроалкохолен гел, който след това беше дарен на публични и частни организации в координация с властите и други организации.

Категория 4: Инициативи, обхващащи няколко категории

 • Arexons S.p.A. за „Преобразуване на производствени инсталации с цел даряване на хигиенен препарат“, което включва бързо превключване на производствените линии за производство на нов детергент, който да помогне на болниците за борба с вируса.
 • „Стратегия и план за изпълнение за борба с COVID-19 пандемията в Италия“ на Federchimica, която включва впечатляваща координация с други бизнес асоциации и партньори за подкрепа в борбата срещу COVID-19. Чрез дарения беше подкрепено изграждането на звено за грижи в нова болница за лечение на болните от коронавируса в Милано.
 • Инициативата “#Handson Handgel Initiative” на INEOS, която включва изграждането на нови инсталации за производството на дезифектанти за ръцете и безплатни доставки до болниците и медицинските заведения в Европа и САЩ.
 • „Отговорът на Seqens за справяне със световната здравна криза“, който включваше бърза мобилизация за борба с COVID-19 кризата чрез адаптиране на продукта към нуждите на пазара и чрез предоставяне на подкрепа на местните общности, популациите в риск и нуждаещите се чрез даряване на хидроалкохолен разтвор.

За повече информация:

https://cefic.org/our-industry/responsible-care/winners-of-the-responsible-care-awards-2020/

Фотогалерия