Дигитални технологии за устойчивост в европейската химическа индустрия

| Прочетено: 529  |  Фотогалерия

Това е първият доклад на Cefic за ролята на цифровизацията в химическата промишленост.

Дигитализацията има силата да трансформира европейската химическа индустрия, като революционизира решенията в сектора и позволява кръгова, по-устойчива икономика в съответствие с целите на Зелената сделка на ЕС. Този вълнуващ потенциал е подчертан в нов доклад, който описва подробно как технологии като изкуствен интелект, големи данни, интернет на нещата, цифрови близнаци, роботика, виртуална/разширена реалност и блокчейн могат да ускорят трансформацията на индустрията.
 
Според изследването, дигиталните технологии могат да имат най-голям принос в пет приоритетни области както в големи, така и в малки компании в ЕС: (1) проектиране и производство на процеси за целите на климата и кръговрата, (2) оценка на устойчивостта, (3) подходящи материали и циркулярност на химикалите чрез проследяване и проследяване, (4) устойчив дизайн на продукта и (5) безопасна и ефективна логистика и дистрибуция.
 
Докладът, също така, подчертава редица предизвикателства, които трябва да бъдат адресирани, за да се реализира напълно потенциалът на цифровите технологии. Те включват технологични предизвикателства като наличност на данни, оперативна съвместимост, стандартизация и киберсигурност, както и нежелание между компаниите да споделят данни, финансови разходи, организационни проблеми и недостиг на цифрови умения в работната сила. Ще е необходимо по-голямо сътрудничество между институциите на ЕС и химическата промишленост за справяне с някои от тези пречки.

Фотогалерия