Позиция на Cefic относно пакета „Подготвени за цел 55“

| Прочетено: 756  |  Фотогалерия

На 14 юли Европейската комисия публикува своя пакет „Подготвени за цел 55“ като част от Европейския Зелен пакт и Европейския Закон за климата, с които ЕС си поставя за цел да намали въглеродните емисии в ЕС с 55% до 2030 г. и постигането на климатичен неутралитет до 2050 г.

Пакетът „Подготвени за цел 55“ представлява набор от законодателни предложения за преразглеждане и актуализиране на законодателството на ЕС, сред които реформа на системата за търговия с емисии на ЕС, Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите, Директива за енергията от възобновяеми източници и др. и за въвеждане на нови инициативи с цел да се гарантира, че политиките на ЕС са в съответствие с поставените климатични цели.

Химическата промишленост е една от най-конкурентоспособните и успешни индустрии в Европейския съюз, обхващаща широка област на преработвателни и производствени дейности, осигуряваща модерни продукти и материали за почти всички сектори. Химическата промишленост също е ценна част от европейската социална икономика, осигурявайки директно 1,1 милиона работни места и генерирайки оборот от 543 милиарда евро.

Позицията на Cefic, Европейският съвет за химическа промишленост, относно пакета „Подготвени за цел 55“ иска да гарантира, че този законодателен пакет ще бъде успешен за индустрията на ЕС и обществото като цяло, като го признава за ключов фактор за прехода към климатично неутрална Европа, който същевременно запазва конкурентоспособността на ЕС и засилва водещата роля на Европа в борбата с изменението на климата.

Фотогалерия