Българската камара на химическата промишленост

е създадена на 15 юли 1994 година от 40 български химически фирми на доброволна и професионална основа. БКХП представлява и защитава икономическите интереси на своите членове и на промишления сектор като цяло.

Новини Новини от бранша и международни новини

Средства за образование на деца в грижа

С началото на учебната 2021 година „SOS Детски селища България“ стартира ежегодната си кампания “Back to School”, която има за цел да набира средства за...

Прочети още

Химията е лидер във водородната икономика

Водородът е ключов фактор, който помага за постигането на целите на Европейската Зелена сделка и Европейския преход за чиста енергия. Водородът има няколко енергийни и неенергийни употреби, от...

Прочети още

Директива (ЕС) 2019/904 от 5 юни 2019 година

Директива (ЕС) 2019/904 от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда има за цел да предотврати и намали въздействието на...

Прочети още

На фокус

Климатичен неутралитет

Важното за Климатичен неутралитет

Прочети още

Устойчиво развитие

Важното за Устойчиво развитие

Прочети още

Работна сила

Важното за Работна сила

Прочети още

Становища, позиции, анализи

Важното за Становища, позиции, анализи

Прочети още

Членове

В Българската камара на химическата промишленост членуват водещи фирми