Българската камара на химическата промишленост

е създадена на 15 юли 1994 година от 40 български химически фирми на доброволна и професионална основа. БКХП представлява и защитава икономическите интереси на своите членове и на промишления сектор като цяло.

Новини Новини от бранша и международни новини

Заключителна конференция проект „Оценка на ефективността и ефикасността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и предложения за подобряване“ /BG05SFOP001-2.025-0204/

Уважаеми дами и господа,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на заключителна конференция  по проект „Оценка на ефективността и ефикасността на прилагането на...

Прочети още

ПРОВЕДЕ СЕ СРЕЩА С ЕКИПА НА ЗАМ.-МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

На 19 октомври, екипът на БСК за управление на  проект „Оценка на ефективността и ефикасността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени...

Прочети още

ООН прие план за намаляване на вредите от химикалите

Конференция на ООН прие нова пътна карта за намаляване на рисковете за околната среда, свързани с химикалите и отпадъците, като част от усилията за управление на вредното въздействие на...

Прочети още

На фокус

Климатичен неутралитет

Важното за Климатичен неутралитет

Прочети още

Устойчиво развитие

Важното за Устойчиво развитие

Прочети още

Работна сила

Важното за Работна сила

Прочети още

Становища, позиции, анализи

Важното за Становища, позиции, анализи

Прочети още

Членове

В Българската камара на химическата промишленост членуват водещи фирми