Българската камара на химическата промишленост

е създадена на 15 юли 1994 година от 40 български химически фирми на доброволна и професионална основа. БКХП представлява и защитава икономическите интереси на своите членове и на промишления сектор като цяло.

Новини Новини от бранша и международни новини

XXIV -то Общо събрание на БКХП

Управителният съвет на Българската камара на химическата промишленост  кани компаниите, членове на Камарата,   за  участие в ХХIV-то Общо събрание.

Събранието ще се...

Прочети още

Уебинар "Киберсигурност, тенденции и нововъведения"

Българската камара на химическата промишленост съвместно с компания   Диаматикс, специализирана в предоставянето на решения за киберсигурност, организира  уебинар на тема...

Прочети още

Уебинар PFAS REACH Ограничения и FPP4EU

На 16 май т.г.- вторник,  Българската камара на химическата промишленост  организира уебинар с подкрепата на Сефик и съдействието на Солвей Соди АД  на тема  PFAS REACH...

Прочети още

На фокус

Климатичен неутралитет

Важното за Климатичен неутралитет

Прочети още

Устойчиво развитие

Важното за Устойчиво развитие

Прочети още

Работна сила

Важното за Работна сила

Прочети още

Становища, позиции, анализи

Важното за Становища, позиции, анализи

Прочети още

Членове

В Българската камара на химическата промишленост членуват водещи фирми