Българската камара на химическата промишленост

е създадена на 15 юли 1994 година от 40 български химически фирми на доброволна и професионална основа. БКХП представлява и защитава икономическите интереси на своите членове и на промишления сектор като цяло.

Новини Новини от бранша и международни новини

Дигитален диалог на Cefic

На 1 март (10:30 - 12:00 СЕТ) ще се проведе Дигиталния диалог на Cefic „Определяне на европейските химикали от „съществено“ значение за обществото: каква е целта и какъв е...

Прочети още

Източници на финансиране от ЕС

Cefic издаде актуализирани насоки за „Източници на финансиране от ЕС за научни изследвания и иновации“, чиято цел е да помогне на компаниите да идентифицират съответните източници...

Прочети още

Бюлетин на Cefic по Responsible Care

Cefic обяви публикуването на своя бюлетин с обобщени данни за ключовите показатели за ефективност (КПЕ) на европейската химическа промишленост по Reponsible Care за 2018 г. - CEFIC RESPONSIBLE...

Прочети още

На фокус

Климатичен неутралитет

Важното за Климатичен неутралитет

Прочети още

Устойчиво развитие

Важното за Устойчиво развитие

Прочети още

Работна сила

Важното за Работна сила

Прочети още

Становища, позиции, анализи

Важното за Становища, позиции, анализи

Прочети още

Членове

В Българската камара на химическата промишленост членуват водещи фирми