Семинар 29 ноември 2022

| Прочетено: 364  |  Фотогалерия

На 30 ноември БКХП организира семинар с любезното съдействие на фирма ЕнвиПроАдвайс ЕООД и подкрепата на Агрополихим АД.

Бяха  представени темите:

  • промени в ЗООС и Севезо Наредбата, инструктажи на работното място при работа с опасни химикали
  • актуални изисквания на REACH за  ИЛБ
  • промени в CLP отнодно хармонизиране на класификацията на определени опасни вещества, както и предстоящите промени, касаещи въвеждане на нови опасности в обхвата на регламента и последствията от това за индустрията

Включиха се представители на химически компании,  на  компании от сферата на металургията и циментовата индустрия.

Семинарът се проведе он-лайн, при голям интерес и задълбочена дискусия.

Фотогалерия