ХХIII Общо събрание на БКХП

| Прочетено: 460  |  Фотогалерия

На 16 юни 2022 г. от 14 часа в гр. София, зала “Централ” на хотел “Форум”, бул.”Цар Борис III” № 41 се проведе ХХIII-то Общо събрание на БКХП.

Участие в събранието взеха представители на компаннии-членове на камарата, ХТМУ и други университети.

Приветствие бе поднесено от г-н Добри Митрев, председател на Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК).

Управителният съвет на Българската камара на химическата промишленост изказва благодарност на представителите на компаниите-членове участвали в ХХIII-то Общо събрание.

Фотогалерия