Директива (ЕС) 2019/904 от 5 юни 2019 година

| Прочетено: 805  |  Фотогалерия

Директива (ЕС) 2019/904 от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда има за цел да предотврати и намали въздействието на някои пластмасови изделия върху околната среда и по-специално върху морската среда и да насърчи прехода към кръгова икономика чрез въвеждането на комбинация от мерки, пригодени към продуктите, обхванати от директивата, включително и забрани в целия ЕС на определени пластмасови продукти за еднократна употреба, за които са налични устойчиви и достъпни алтернативи. Директивата, както и стратегията на ЕС за пластмасите са важни елементи в преминаването на ЕС към кръгова икономика, насърчавайки иновативни и устойчиви бизнес модели, продукти и материали.

Директивата обхваща 10-те най-често срещани пластмасови изделия за еднократна употреба на европейските плажове, както и риболовните съоръжения.

Директивата трябва да бъде транспонирана в националното законодателство до 3 юли т.г.

Резюме на изискванията, както и указания за нейното прилагане можете да намерите в раздел документи.

Фотогалерия