Семинар „Европейска стратегия за химикалите“

| Прочетено: 1150  |  Фотогалерия

На 14 октомври миналата година Европейската комисия прие Стратегията на ЕС за устойчивост в областта на химикалите. Стратегията е първата стъпка към постигането на амбицията за нулево замърсяване с цел осигуряване на нетоксична околна среда, обявена в Европейския зелен пакт.

Тя ще стимулира иновациите за безопасни и устойчиви химикали и ще повиши защитата на човешкото здраве и околната среда от опасни химикали .

За същността  на Стратегията и нейното отражение върху индустрията на 25 март 2021 г. Българската камара на химическата промишленост проведе кратък онлайн семинар на тема  „Стратегия за устойчивост в областта на химикалите - какво е нейното значение за промишлеността?“.  Като лектор участва Steven Van de Broeck, директор „REACH и политиката за химикалите“ в Cefic.

 

Фотогалерия