Секторна среща БКХП-НФТ "Химия и индустрия"

| Прочетено: 1  |  Фотогалерия

Секторният анализ е разработен от Национална федерация на труда ”Химия и индустрия" - КНСБ в партньорство с Българската национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) и Българската камара на химическата промишленост (БКХП).

Основни участници във форума бяха Президентът на КНСБ Пламен Димитров, Изпълнителният директор на Българската национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика Гергана Андреева, Главният секретар на Българската камара на химическата промишленост Ренета Копанданова, Председателят на НФТ „Химия и индустрия “ Красимир Кръстев и представители на синдикалните и работодателските организации.

Форумът прие Меморандум за социално сътрудничество и партньорство за насърчаване съвместните действия на социалните партньори в процеса на разработването и въвеждането на практики и инструменти за адаптиране на заетите в предприятията в избрани от тях сфери на действие, както и за разширяване на приложното поле на добрите практики на функциониращ социален диалог и колективно трудово договаряне.

Фотогалерия