Секторно съвещание - проект "Активно стареене"

| Прочетено: 1  |  Фотогалерия

Представителите на предприятията бяха от подсекторите „производство на химични продукти“, „производство на целулоза“, „инженерингова дейност“, „производство на изделия от пластмаси и каучук“, „производство на горива“.

Участниците се запознаха с проведените изследвания в дейност 1 по проекта и приемха резултатите от изследванията с интерес към неговите продукти и дейностите след неговото приключване, особено на ниво предприятие.

Одобрени бяха  представените проекти на:
• Меморандум за сътрудничество
• Секторна партньорска програма за насърчаване по-дълъг активен трудов живот и способност за работа, въвеждане на междугенерационния подход и насърчаване на солидарността и сътрудничеството между поколенията на работното място.

Препоръчано  беше работодателите да създадат необходимата организация и предвидят средства за реализация на заложените мероприятия в Браншовата програма, както и да включат в съответните политики и дейности в управлението на човешките ресурси  ангажименти за подкрепа на активното стареене и солидарността между поколенията на работното място. С дейностите по проекта, разработените документи и резултатите от проведеното секторно съвещание ще бъде запозната Европейската група на работодателите от химическата промишленост /ЕСЕG/

Фотогалерия