Европейските награди Responsible Care® 2020

| Прочетено: 1  |  Фотогалерия

Обявено е началото на набирането на предложения на номинации за Европейските награди Responsible Care® 2020.

Поради изключителните обстоятелства, свързани с пандемията от COVID-19 тази година наградите Responsible Care® ще се фокусират върху инициативи свъзани с борбата с COVID-19, които се стремят да защитят служителите и общественото здраве, да поддържат критичните вериги на стойността и да подкрепят общностите с иновативни решения, продукти, процеси и дарения и др.

Крайният срок за приемане на предложения е 31 юли 2020 г.

Ще бъдат приемани предложения в следните категории:


Поддържане и преустройство на производствените линии
Тази категория може да включва инициативи като поддържане на производството през целия срок на кризата, увеличаване на производството или смяна на производствените линии, за да се отговори на увеличеното търсене на критични продукти и др.

• Защита на работното място и хората

Категорията може да включва инициативи като предоставяне на основни материали за гарантиране на безопасността и здравето на хората на първа линия чрез лични предпазни средства, добри хигиенни и почистващи препарати, но също така и прилагане на специални мерки за предотвратяване на разпространението на риска от заразяване в обекти, офиси и др.

Подкрепа на общността
Тази категория може да включва инициативи, като защита на общественото здраве и околната среда, дарения, засилване на координацията на веригата на стойността за продукти от решаващо значение и др.

За повече информация, формуляр и насоки за кандидатстване

Фотогалерия