ХХI Общо събрание на БКХП

| Прочетено: 1  |  Фотогалерия

 XXI-то Общо събрание на Българската камара на химическата промишленост
 се проведе на 18 юни 2020 г. от 14 часа в гр. София, зала “Централ” на хотел “Форум” приД Н Е В Е Н Р Е Д


1. Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на Българската камара на химическата промишленост за периода юни 2019 г. - юни 2020 г.

2. Отчетен доклад на Контролния съвет за приходите и разходите на БКХП за 2019 г.

3. Приемане на Основни направления за дейността на БКХП за периода юни 2020 г. – юни 2021 г. и бюджет на Камарата за 2020 г.

4. Други.

 

Участваха представители на химическите компании, членове на Камарата и проф. Сеня Терзиева - ректор на ХТМУ. Гости бяха г-н Димитър Бранков - заместник-председател на БСК и г-н Красимир Кръстев - председател на НФТ "Химия и индустрия" - КНСБ.


Представителят на Лукой Нефтохим Бургас АД г-н Стефан Апостолов изнесе презентация на тема "Периодични прегледи на база риска на съоръженията".

Фотогалерия