Cefic обяви победителите в конкурса Responsible Care за 2019 г.

| Прочетено: 1  |  Фотогалерия

Тази година победителите бяха обявени по време на Глобалната химическа конвенция в Хелзинки.

Solvay – Награда за химична безопасност
Solvay SA получи наградата за химична безопасност за световната си система „Product Stewardship Management System“ - глобална система за управление на безопасността на продуктите. Чрез този структуриран и адаптивен инструмент, бизнес звената по целия свят могат да вграждат безопасността в своите операции, гарантирайки спазване на регулаторните изисквания и усилия за непрекъснато подобрение.

Kemira Oyj - Награда за екологична отговорност

Kemira Oyj спечели наградата за екологична отговорност за своята амбициозна инициатива „От отпадъци от железен сулфат към продукт“. Kemira започна да добива железен сулфат от свое депо за преработката на питейна вода и пречистване на отпадните води. Инициативата е намалила зависимостта от необработените суровини и досега е върнала 40 годишно натрупвани отпадъци обратно в кръговата икономика.

Neste Oyj - Награда за устойчивост на работните места
Neste Oyj взе наградата за устойчиви работни места за своята глобална програма „Напред към безопасността“. Компанията проведе стотици семинари, електронни обучения и дейности за повишаване на осведомеността и интегрира процесите за управление на безопасността. Безопасността е основна ценност за Neste и програмата значително повишава производителността и културата на безопасност.

essenscia - Награда за национална асоциация

Еssenscia - Белгийската асоциация на химията и науките за живота спечели наградата за национална асоциация за „Преосмисляне на химическата логистика“. В сътрудничество с партньорски организации процесът за споделяне на важна информация за почистване на резервоарите беше дигитализиран, предоставяйки го в реално време и осигурявайки пълна прозрачност по цялата верига на стойността.

Журито обяви и двама подгласници:

• Съюзът на химиците в Русия за техния проект, насочен към оценка на ефективността на компаниите, прилагащи Responsible Care в Русия

• Kiilto Oy в категорията „екологична отговорност“ за изграждането на отоплителна система на базата на кръговата икономика.

За повече информация - тук

Фотогалерия