Европейски награди Responsible Care® 2019

| Прочетено: 1  |  Фотогалерия

Вашата организация е с изключителен или иновативен принос за безопасното управление на химикалите и с високи постижения? Използвайте тази възможност, за да подчертаете и популяризирате своите иновативни проекти и да получите широко признание за вашите усилия и постижения.

Крайният срок за подаване на номинации е до 31 май 2019 г., а наградите ще бъдат връчени на церемонията по награждаване по време на Глобалната химическа конвенция в Хелзинки, на 24 октомври 2019 г.

Ще бъдат връчени награди в четири различни категории:

Награда за химическа безопасност- Продуктово стопанисване (Product Stewardship): гарантиране, че химикалите се използват и обработват безопасно по цялата верига на доставки Кандидатите за тази награда трябва да могат:

• да проектират и разработват продукти, които се произвеждат, транспортират, използват и обезвреждат или рециклират безопасно

• да признават проекти по веригата на стойността, които помагат на компаниите да създават и подобряват своите процедури за управление на химикали в съответствие с химическото законодателство

• да прилагат управление на рисковете и подобряване на ефективността на продукта в областта на безопасността, здравето и околната среда през целия му жизнен цикъл.

Награда за екологична отговорност- опазване на хората и околната среда: Кандидатите за тази награда трябва да могат:

• да демонстрират високи постижения в екологичните процеси и продуктите през жизнения им цикъл чрез намаляване на емисиите на замърсители във въздуха, водата и почвата или да се прилагат решения за кръгова икономика

• да ограничават опасностите за околната среда, свързани с производствената дейност, чрез разработване на иновативни технологии Награда за устойчиви работни места

Ползите от здравословна работна сила и работни места - Кандидатите за тази награда трябва да могат:

• да прилагат ефективни системи за управление на технологичната безопасност, най-добрите практики и подобрения за химическа превенция, готовност и реакция за намаляване на големите производствени рискове

• да демонстрират високи постижения в областта на професионалното здраве и безопасност, включително ангажираност на ръководството и служителите, здравословна работна сила и работни места и доказателства за култура на проактивно управление на здравния риск и инициативи в подкрепа на благосъстоянието. 

Обща информация, формуляр и указания за кандидатстване

Фотогалерия