ДОБРЕ ДОШЛИ В УЕБ САЙТА НА БЪЛГАРСКА КАМАРА НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ!
БКХП е създадена на 15 юли 1994 година от 40 български химически фирми на доброволна и професионална основа. БКХП представлява и защитава икономическите интереси на своите членове и на промишления сектор като цяло. Прочети още
ВАЖНО ЗА ВАС!

Конференция: "Индустриален триатлон: Климат, Eнергетика и Oколна среда" 2019
14.03.2019

Организатор Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори - БФИЕК

Прочети още
Семинар "REACH - Нотифициране на химикали, смеси и специфични химикали"


със съдействието на ICCA и Cefic

Прочети още