Responsible Care | Програма

Българското семейство на RESPONSIBLE CARE работи по ежегодни програми на фирмите и обща програма за колективните действия. Изпълнението на общата програма се отчита и приема на общи форуми.  

 

Всяка година фирмите-членове на инициативата представят отчет за дейностите и изпълнението на заложените базови показатели. Отчетените  базови данни на химическите предприятия - членове на RESPONSIBLE CARE  се обобщават и  докладват в CEFIС чрез електронната система за докладване на ключови показатели за ефективност (KPI).

 

Отчет за дейностите по Инициативата „Responsible Care-Отговорност и грижа“ за 2015 г., проведени и предстоящи мероприятия
18.10.2017

През 2015 година броят на фирмите, членове на Responsible Care с реална дейност е 21. При 33 броя връчени сертификати за членство нараства броят на фирмите със замразено членство поради прекратена дейност, отказ от...

Прочети още
Отчет за дейностите по Инициативата „Responsible Care-Отговорност и грижа“ за 2014 г., проведени и предстоящи мероприятия
05.05.2016

През 2014 година броят на фирмите, членове на Responsible Care с реална дейност е 21. При 33 броя връчени сертификати за членство нараства броят на фирмите със замразено членство поради обявена несъстоятелност или...

Прочети още
Отчет за дейностите по Инициативата „Responsible Care-Отговорност и грижа“ за 2013 г., проведени и предстоящи мероприятия
05.05.2016

През 2013 година броят на фирмите, членове на Responsible Care с реална дейност е 21. При 33 броя връчени сертификати за членство, очевидно нараства броят на фирмите със замразено членство, поради обявена несъстоятелност...

Прочети още
Отчет за дейностите по Инициативата „Responsible Care-Отговорност и грижа“ за 2012 г. и проведените мероприятия през 2013
05.05.2016

През 2012 година броят на фирмите, членове на Responsible Care с реална дейност е 25. 6 са фирмите със замразено членство, поради обявена несъстоятелност или временно прекратена дейност. Това са „Ален Мак”АД-Пловдив,...

Прочети още
Отчет за дейността по Responsible Care през 2011 г. и мероприятия за 2013 г.
19.06.2013

През 2011 г. фирмите членове на RC са 31 на брой, като 6 от тях са със замразено членство, поради обявена несъстоятелност или временно прекратена дейност. Това са „Ален Мак”АД-Пловдив, „Каумет”...

Прочети още