Responsible Care | Документи

Националните програми по RESPONSIBLE CARE се ръководят от Световния (ICCA) и Европейския Съвет на химическата промишленост (CEFIC) на базата на Ръководства, Становища, общи позиции.

Веднъж на две години CEFIC и ICCA представят Отчети за прилагането на инициативата в различните страни от света.

Меморандум за разбирателство за Responsible Care® между ECEG, IndustriAll Europe и Cefic
18.10.2017

Европейската група на работодателите от химическата промишленост (ECEG), европейския профсъюз industriAll (industriAll Европа) и Европейският съвет по химическа промишленост (CEFIC)  подновиха ...

Прочети още
Документ на Ръководната група по комуникации на ICCA
29.08.2013

Този документ е разработен от Ръководната група по комуникации на ICCA, за да бъде използван при необходимост от членовете на ICCA, като основа на разработването на тяхната собствена комуникация със целевите аудитории.Химическата...

Прочети още
Европейската стратегия за здраве и безопасност на работното място 2007-2012
01.07.2013

ЕК открива публични консултации за оценка на прилагането на Европейската стратегия за здраве и безопасност на работното място 2007-2012 . Според ЕК по-голямо внимание през следващия период трябва да се отдели на здравето...

Прочети още
Проучване на прилагането и възприемането на Responsible Care в Европа
01.07.2013

През 2013 година беше направено проучване (самооценка) на прилагането и възприемането на Responsible Care в Европа. Резултатите от самооценката за Европа (по десетобална система) са общо 7 и осреднено от показатели...

Прочети още
Глобалната инициатива Responsible Care
27.03.2013

“вдъхновяващ модел за саморегулация, който трябва да бъде последван от другите индустрии“Кофи Анан, бивш главен секретар на ООН  

Прочети още
Ръководство на ICCA за докладване на резултатите от дейността на асоциациите
20.08.2012

Ръководен документ за асоциациите, използващи онлайн инструмента на Ръководната група на Responsible Care (RCLG) на ICCA за докладване на ключовите показатели за ефективност, както и състоянието на прилагането...

Прочети още