Responsible Care | Мероприятия

 

Един от основните приноси на RESPONSIBLE CARE към бизнеса на фирмите в България се получава в резултат на Обмяната на опит и взаимопомощ. Проведените работни срещи в България и чужбина, семинари и обучения свързват представителите на фирмите и изграждат колегиални и приятелски отношения между тях. Тези мероприятия са една много добра възможност за комуникация по ЗБООС със заинтересованите страни и държавните органи и способстват за привличане на нови членове в Българското семейство на RESPONSIBLE CARE.

Годишна среща по Responsible Care – Отговорност и грижа
27.06.2019

Българската камара на химическата промишленост е член на световната инициатива Responsible Care – Отговорност и грижа от 2004 година. За изминалите 15 години над 30 са химическите компании, членове на Камарата,...

Прочети още
Българско законодателство по ЗБОС (част I) - новости, актуализация, помощ по прилагането
29.03.2019

Целта на семинара е да се осъвременят знанията в областта на химическото законодателство и търговията с емисии, както и да се споделят добри практики на водещи химически компании. Като лектори участваха експерти от...

Прочети още
Семинар "REACH - Нотифициране на химикали, смеси и специфични химикали
24.10.2018

Семинарът е организиран на база на заявен интерес от фирмите – членове на Камарата с цел да се предостави актуална информация във връзка с новите изисквания, касаещи произвежданите и използвани химикали. Лектори...

Прочети още
Форум по Responsible Care, България - водещи компании споделят най-добри практики
28.09.2018

Целта на форума е да се направи преглед на постигнато за непрекъснатото подобряване на здравето, безопасността и опазването на околната среда при производствените процеси и произвежданите продукти в отделните компании...

Прочети още
Семинар "Производствена безопасност"
01.12.2017

Целта на семинара е да се осъвременят знанията в областта на химическото законодателство и производствената безопасност. Лектори бяха експерти от СЕФИК, Министерството на здравеопазването и ИА "Главна инспекция...

Прочети още
Семинар „Стопанисване на продукта“
27.10.2017

Целта на семинара бе да се осъвременят знанията в областта на химическото законодателство. Лектори бяха г-н Стефан Дрийс, мениджър „Най-добри налични техники (НДНТ)“ в Cefic, Програма „Здраве,...

Прочети още
Най-добри практики на българските химически предприятия в инициативата Responsible Care
10.10.2017

На 17 май т.г. Камарата, със съдействието на СЕФИК, организира конференция на тема „Най-добри практики на българските химически предприятия в инициативата Responsible Care – партньорска проверка...

Прочети още
Семинар „Кръгова икономика – приносът на българската химическа промишленост“
07.04.2017

На 6 април т.г. Българската камара на химическата промишленост организира Семинар „Кръгова икономика – приносът на българската химическа промишленост“. Целта на този семинар бе да се осъвременят...

Прочети още
Семинар „Промени в Закона за опазване на околната среда и изискванията при прилагането на Регламентите REACH и CLP“
07.11.2016

Българската камара на химическата промишленост с подкрепата на Сефик организира семинар "Промени в Закона за опазване на околната среда и изискванията при прилагането на Регламентите REACH CLP“. Целта на...

Прочети още
Семинар "Намаляване емисиите на парникови газове, свързани с химическата промишленост в България"
07.10.2016

Българската камара на химическата промишленост организира на 6 октомври т.г. семинар „Намаляване емисиите на парникови газове, свързани с химическата промишленост в България" Семинарът се проведе с подкрепата...

Прочети още
Работна среща „Добри практики по Responsible Care - грижа и отговорност за здравето на хората"
02.06.2016

На 20 май т.г. се проведе традиционната Работна среща „Добри практики по Responsible Care на химически фирми в България“ - ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА. Срещата беше на територията и при любезното...

Прочети още
Семинар по REACH и IUCLID 6.
25.05.2016

На 20 и 21 април 2016 година в гр.София, Хотел Централ Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41 се проведе семинар/обучение по REACH и IUCLID 6. Семинарът се организира със съдействието на СЕФИК и Френската камара...

Прочети още
Семинар «Ефективно и отговорно използване на ресурсите"
07.10.2015

На 30 септември 2015 година, с подкрепата на Световната и Европейска асоциации по химическа промишленост, се проведе семинар на тема "Ефективно и отговорно използване на ресурсите" - тема актуална и важна за целия...

Прочети още
Работна среща „Добри практики по Responsible Care на химически фирми в България“ - ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА.
03.06.2015

На 29 май 2015 година  се проведе традиционната Работна среща „Добри практики по Responsible Care на химически фирми в България“ - ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА. Мероприятието се състоя ...

Прочети още
Работна среща „Обмяна на добри практики между фирмите – членове на Respоnsible Care“
16.05.2014

На 15 май 2014 година в София, Хотел Централ Форум се проведе традиционната годишна работна среща на фирмите-членове на Respоnsible Care. Целта на мероприятието беше е да се споделят инициативите и постигнатите резултати...

Прочети още
Международна конференция “Responsible Care – принос за устойчива химическа промишленост на Балканския регион"
14.10.2013

На 10 и 11 октомври Българската камара на химическата промишленост организира  международна конференция по инициативата "Responsible Care- Отговорност и грижа" с подкрепата на Световната и Европейската...

Прочети още
Работна среща по инициативата Responsible Care в Солвей Соди АД
19.06.2013

Работна среща по Responsible Сare с представители на фирмите-членове на инициативата се проведе на територията и при  домакинството  на Солвей Соди АД.   По време на срещата бяха посетени Сгурошламоотвал...

Прочети още
Работна среща в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
30.10.2012

Работна среща по Responsible care с представители на фирмите-членове на инициативата се проведе на територията и с любезното домакинство на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. 12.10.2012 год. Представители...

Прочети още
Ден на отворените врати - Оргахим АД
30.11.2011

По случай 110 години от създаването си, „ОРГАХИМ” АД, водещ производител на бои и покрития на българския пазар, съвместно с Националния Съвет на световната инициатива „RESPONSIBLE CARE –...

Прочети още
Обмяна на опит и разширяване на инициативата Respobnsible Сare в "Свилоцел"ЕАД
11.11.2011

Редовна среща  (осма по ред) за обмяна на опит и разширяване на инициативата RESPONSIBLE CARE се проведе на 20 и 21 септември 2010 г. в град Свищов. Фирмата домакин беше „СВИЛОЦЕЛ”ЕАД. Мероприятието...

Прочети още
Работна среща по инициативата Responsible Care в "Агрополихим"АД
29.11.2011

Работна среща по инициативата RESPONSIBLE CARE с представители на фирмите-членове на инициативата се проведе на 20 и 21 май 2010 г. на територията и с домакинството на завод „АГРОПОЛИХИМ” АД гр. Девня....

Прочети още